Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Jobber fra Fredrikstad kommune

Helgestillinger for studenter helse og sosialfag Borgarveien avdeling 1

business_center Studenter helse og sosialfag
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
20 dager igjen

To barne- og ungdomsarbeidere 100 % og 50 % fast stilling

business_center Barne- og ungdomsarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
28 dager igjen

Helgstillinger

business_center Sykepleierstudent, vernepleierstudent eller helsefagarbeiderstudent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
28 dager igjen

Er du vår nye rådgiver innen kommunal eiendomsskatt ?

business_center Rådgiver kommunal eiendomsskatt
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Økonomi / Finans
39 dager igjen

Vi søker direktør for organisasjon og direktør for byutvikling

business_center Direktør Organisasjon | Direktør for byutvikling
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon, Personal og Økonomi
34 dager igjen

Direktør for byutvikling

business_center Direktør for byutvikling
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon, Personal og Økonomi
34 dager igjen

Direktør Organisasjon

business_center Direktør Organisasjon
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon, Personal og Økonomi
34 dager igjen

Delprogramkoordinator, 100 % fast stilling

business_center Prosjektleder
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon
list_alt Helse
7 dager igjen

Er du vår nye overingeniør/ fagansvarlige innenfor byggautomasjon?

business_center Ingeniør
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon
35 dager igjen

Miljøarbeider

business_center Miljøarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse
21 dager igjen

Miljøveileder

business_center Barnevernspedagog/Vernepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Syke-/Vernepleier
52 dager igjen

Barnehagelærer - 100% fast - Kjølstad barnehage

business_center Barnehagelærer
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
17 dager igjen

Barnehagelærer - 60% vikariat - Kjølstad barnehage

business_center Barnehagelærer
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
17 dager igjen

Helgstilling

business_center Sykepleierstudent, vernepleierstudent eller helsefagarbeiderstudent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse
28 dager igjen

Lærer med spes.ped.kompetanse, 100% fast stilling - Manstad skole

business_center Lærer
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Grunnskole/Videregående skole
6 dager igjen

Helsefagarbeider - 100 % - vikariat

business_center Helsefagarbeider - 100 % - vikariat
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse
7 dager igjen

Fysioterapeut 100 % fast

business_center Fysioterapeut
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Miljø-/Fysio-/Ergoterapi Kiropraktor
20 dager igjen

Helgstillinger

business_center Sykepleierstudent, vernepleierstudent eller helsefagarbeiderstudent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse
28 dager igjen

Helgstillinger

business_center Sykepleierstudent, vernepleierstudent eller helsefagarbeiderstudent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse
28 dager igjen

Lærer

business_center Lærer
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Grunnskole/Videregående skole
7 dager igjen

Miljøveileder

business_center Miljøveileder
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Syke-/Vernepleier
19 dager igjen

Helsefagarbeider - 75 % og 80 % - fast

business_center Helsefagarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
7 dager igjen

Barne- og ungdomsarbeider

business_center Barne- og ungdomsarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Grunnskole/Videregående skole
14 dager igjen

Miljøveileder Cicignon skole

business_center Miljøveileder
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
17 dager igjen

Lærerstilling (årsvikariater) ved Cicignon Skole

business_center Lærerstilling
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Grunnskole/Videregående skole
17 dager igjen

Kognitiv terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp - 100 % vikariat

business_center Kognitiv terapeut
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
20 dager igjen

Sykepleier - 80 % og 100 %

business_center Sykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

Virksomhetsleder for areal og samferdsel

business_center Virksomhetsleder for areal og samferdsel
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Bygg og anlegg
27 dager igjen

Vaktsykepleiere

business_center Vaktsykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
20 dager igjen

Sykepleiere

business_center Sykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
2 dager igjen

Virksomhetsleder / styrer

business_center Virksomhetsleder / styrer
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
9 dager igjen

2. gangs utlysning: Vernepleier- 100% fast stilling

business_center Vernepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
13 dager igjen

Vernepleier/ sykepleier- 100% fast stilling

business_center Vernepleier/ sykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
13 dager igjen

Vernepleier- 70% vikariat i dagturnus

business_center Vernepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

Helsefagarbeider - 80 % - 100 % fast

business_center Helsefagarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
0 dager igjen

2 x Vernepleier/Sykepleier 100 % fast stilling, turnus med arbeid hver tredje helg

business_center Vernepleier/ Sykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

Avdelingsleder i virksomhet Livsmestring Rus/ROP

business_center Avdelingsleder - Livsmestring Rus/ROP
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

Sykepleiere

business_center Sykepleier
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
6 dager igjen

Utdanningsstilling på helg - Psykisk helse, 14 - 25 % faste stillinger

business_center Utdanningsstilling
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

E-helsesjef

business_center E-helsesjef
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
34 dager igjen

Rekruttering-Helgestillinger

business_center Helsepersonell
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
16 dager igjen

Sosialkonsulent i Friskliv og mestring, avdeling Fredrikstadhjelpa, 100% vikariat

business_center Sosialkonsulent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
20 dager igjen

40% vikariat- Helsefagarbeider eller vernepleie-/sykepleiestudent

business_center Helsefagarbeider/ vernepleie- / sykepleiestudent
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
20 dager igjen

Byarkivar/ virksomhetsleder

business_center Byarkivar/ virksomhetsleder
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon
21 dager igjen

Ergoterapeut 100 % fast - Barn og unge

business_center Ergoterapeut
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
21 dager igjen

Barne- og ungdomsarbeider 100%

business_center Barne- og ungdomsarbeider
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Grunnskole/Videregående skole
13 dager igjen

Helgestillinger

business_center Helgestillinger
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Helse og Sosial
27 dager igjen

Kommunikasjonsrådgiver - visuell kommunikasjon

business_center Kommunikasjonsrådgiver
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Media, informasjon og PR
31 dager igjen

Vi søker rådgivere Organisasjonsutvikling - Fremtidens Tjenesteutvikling

business_center Rådgiver
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon
31 dager igjen

Vil du bli en del av teamet vårt på innbyggerdialog?

business_center Konsulent på innbyggerdialog
location_on Østfold, Fredrikstad
list_alt Administrasjon
list_alt Media, informasjon og PR
24 dager igjen