Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Ergoterapeut 100 % fast - Barn og unge

Friskliv og mestring er en etat organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. 
Etaten består av ni flerfaglige virksomheter - virksomhetene Friskliv, Mestring og rehabilitering og Livmestringsvirksomheter. Denne stillingen er tilknyttet virksomhet Friskliv, avdeling fysio- og ergoterapi barn og unge. 

Ved avdelingen fysio- og ergoterapi barn og unge er det ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut med arbeidsoppgaver rettet mot barn og unge 0-18 år. Fysioterapeutene og ergoterapeutene arbeider med barn og unge med ulike funksjonsvansker, som påvirker aktivitet og deltagelse i hverdagen. 

En sentral gruppe er barn med kognitive vansker og utviklingsforstyrrelser. Det kan også være barn med medfødte kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer eller hjerte- og lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. En annen målgruppe er barn med lettere forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. 

Arbeidsoppgaver

 • Foreta ulike kartlegginger og tiltak knyttet til bevegelse og aktiviteter
 • Undersøke, vurdere og gjennomføre strukturert tiltak for å øke sansemotorisk og håndmotorisk funksjon
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Samarbeide med fysioterapeuter om formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler
 • Deltagelse i ansvarsgrupper, koordineringsarbeid og etablering av individuell plan


  VI VEKTLEGGER: 
 • Kompetanse og erfaring med barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser eller multidiagnoser
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring med vurderingsredskap og kartleggingsverktøy knyttet til barn og unges helse
 • Erfaring innen tverrfaglig samarbeid
 • kompetanse innen veiledning og kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Vandelsattest jf. helsepersonell loven
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til relasjonsarbeid
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø og har god arbeidskapasitet
 • Har en god evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Har en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • vektlegger faglig oppdatering

Vi tilbyr

 • Et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø med gode og inkluderende kollegaer
 • En tjeneste i utvikling med mulighet for interne og eksterne kurs
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.