Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Barne- og ungdomsarbeider 100%

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med elever i skole og SFO
 • Fagarbeider skal i sammen med pedagogene og andre ansatte arbeide i samsvar med gjeldende lovverk, rammeplan for SFO, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.
 • Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike aktiviteter
 • Jobbe strukturert og selvstendig

 

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne bruke digitale verktøy
 • Ha et positivt syn på mangfold og arbeide aktivt for et godt elevmiljø
 • Må kunne takle et høyt arbeidstempo i en til tider hektisk hverdag

 

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et stabilt og hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift. Stillingen lønnes i stillingskode 7517, internkode 2160 Barne- og ungdomsarbeider. Årslønn etter gjeldende tariff.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.