Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Helgestillinger

Etat Omsorgssentre består av seks virksomheter med ni sykehjem, Omsorgssenter Nord, Omsorgssenter Vest,
Omsorgssenter Syd, Omsorgssenter Øst og Helseparken Onsøyheimen. Hos oss får du en variert og spennende
arbeidshverdag hvor du jobber innenfor sykehjem med somatiske langtidsavdelinger, skjermet enheter for personer
med demens og korttidsavdelinger. I tillegg til disse fem virksomhetene består etat Omsorgssentre av egen
Ressursenhet. Ressursenheten etat Omsorgssentre har faste ansatte som dekker fravær på alle ni sykehjemmene.
 
Vi har ledige helgestillinger på flere av våre 9 omsorgssentre
 
Ønsker du å jobbe på et bestemt sykehjem skriv gjerne dette i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie og omsorgsoppgaver til pasienter med ulike behov
 • Du er med og bidrar til at beboerne våre mester hverdagen og legger til rette for et mer aktivt liv
 • Dokumentere i kommunens fagsystem
 • Bidra til god pasientsikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Relevant utdanning som sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning

Personlige egenskaper

 • Du må være fleksibel og ha positiv innstilling
 • Godt humør og gode samarbeidsevner, være med på å gjøre hverandre gode
 • Være løsningsorientert og strukturert
 • Ansvarsbevisst, ryddig og stabil

Vi tilbyr

 • Hos oss får du utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
 • Vi gir deg opplæring
 • Du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Turnusarbeid
 • Rabatt på utvalgte treningssentre
 • Gode leasingavtaler på El-sykkel

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegge - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.