Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Delprosjektleder i internasjonalt sirkulærøkonomiprosjekt

I virksomhet Næringsutvikling, etat Miljø og byutvikling, er det ledig en 100 % stilling som delprosjektleder for en 2 års prosjektperiode til et EU-prosjekt om sirkulærøkonomi.  

Fredrikstad kommune har sammen med Østfold fylkeskommune og 15 andre partnere fra 6 nasjoner fått støtte fra EU-programmet Horisont Europa til et prosjekt innen sirkulærøkonomi. Prosjektet TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy) handler om å identifisere og videreutvikle ulike sirkulærøkonomiske løsninger (for plast, elbilbatterier og biobaserte side- og avfallsstrømmer) i nordeuropeiske byer og regioner. Det overordnede målet med prosjektet er å oppfylle kommunens ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv ressursutnyttelse.

Prosjektet er inndelt i flere temaer eller arbeidspakker, og stillingen vi utlyser nå er en delprosjektleder for arbeidspakke fem, som handler om biobaserte side- og avfallsstrømmer for biogass og gjødsel.

Les mer om prosjektet her: TREASoURcE - Home

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av biobaserte side- og avfallsstrømmer.
 • Bidra til å skape nye verdikjeder og forretningsmodeller for ubrukte strømmer.
 • Bidra til kommunikasjon ut mot innbyggere og relevante næringsgrupper for økt innsamling av matavfall.
 • Legge til rette for økt bruk av biogass i transportnæringen. 
 • Samarbeide med Fredrikstad kommunes virksomhet Geomatikk om utvikling av et kartverktøy for å vise biobaserte ressurser i regionen. 
 • Samarbeide med aktuelle lokale partnere, som f.eks. fylkeskommunen, Høgskolen i Østfold, Norsus, Frevar, Bondelaget etc. 
 • Samarbeide med partnerne i EU-prosjektet.

  Fredrikstad kommune er i en omstillingsprosess, det må derfor påregnes at ansvar og oppgaver kan bli endret. 

Kvalifikasjoner

 • Universitet-/høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad innenfor relevante områder. Lang erfaring med biobaserte side- og avfallsstrømmer kan kompensere for manglende utdanning. 
 • God kunnskap om prosjektledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsegenskaper og selvstendighet er viktig. Vi ser etter en engasjert kollega som er positiv og god på prosjektledelse og gjennomføring av aktiviteter. 
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

EU-prosjektet TREASoURcE har mange spennende oppgaver med engasjerte folk fra hele Europa. Samtidig kan vi tilby faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø. I denne stillingen vil du bidra til at vi når fremtidige mål innen sirkulærøkonomi. Noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må påregnes.

Andre vilkår
Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse. Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.
Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.