Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Vi søker rådgivere Organisasjonsutvikling - Fremtidens Tjenesteutvikling

Fredrikstad kommune, Norges åttende største bykommune, med et årlig budsjett på 6,6 milliarder kroner og en dedikert stab på 6600 medarbeidere, står vi overfor spennende utfordringer og muligheter i vår omstilling mot en bærekraftig økonomi og effektive tjenester.

Et økende gap mellom inntekter og utgifter gjør at vi nå står overfor betydelige omstillingsprosesser og endringsarbeid for å oppnå en kommune med en bærekraftig økonomi, som samtidig leverer effektive og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Virksomhet organisasjonsutvikling er en del av kommunedirektørens fellestjenester.

Virksomheten skal sørge for helhet i kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, inkludert strategisk kompetanseutvikling og tiltak for utvikling av kommunens organisasjonskultur. Organisasjonsutvikling har overordnet ansvar for kommunens lederutviklingsprogram og lederopplæring, prosjektmetodikk og prosjektstyringsverktøy, og arbeid innen fagområder som kontinuerlig forbedring, endringsledelse og brukerdrevet innovasjon.

Vi er opptatt av å ha et bruker- og tjenestefokus på oppgavene, være kreative og løsningsorienterte i arbeidet, bidra til å skape økt samarbeid på tvers, og gjennomføre prosesser og prosjekter som flytter kommunen riktig vei. Vi søker deg som vil være med å utvikle kommunens ledere og medarbeidere, lede organisasjonen gjennom ulike endringsprosesser, og som er nysgjerrig og engasjert i arbeid som vil bidra til at vi jobber godt med omstilling og utvikling av framtidens kommune og en bærekraftig kommuneøkonomi

I rollen som rådgiver organisasjonsutvikling vil du være en nøkkelspiller i å lede og forme prosesser som ikke bare effektiviserer vår organisasjon, men også forbedrer og innoverer tjenestene vi tilbyr. Du vil jobbe tett med ledere og medarbeidere for å utvikle en kultur for kontinuerlig læring og forbedring, og du vil være ansvarlig for å implementere strategiske kompetansetiltak og verktøy som støtter vårt endringsarbeid. 

 

Dine og virksomhetens hovedoppgaver vil inkludere

 • prosessledelse, råd, veiledning og operativt arbeid med ulike endrings- og utviklingsprosesser
 • videreutvikling av kommunens strategiske kompetanseutvikling og kompetansestyring, i takt med kommunens behov
 • prosessledelse, råd, veiledning og operativt arbeid med ulike endrings- og utviklingsprosesser
 • effektivisering av arbeidsmetodikk og -prosesser ved bruk av digitale verktøy, automatisering og tverrfaglig samarbeid
 • utvikle en kultur for endring og utvikling, innen kontinuerlig forbedring, endringsledelse og tjenestedesign gjennom å tilby opplæring, verktøy, kompetansetiltak og nettverk
 • bidra med prosjektstøtte til gjennomføring av utredningsarbeid og utviklingsprosjekter. Tilby veiledning og bistand i prosjektfaglige problemstillinger og - kompetanse på prosjektstyringsverktøy
 • bidra til utvikling og implementering av tiltak for lederutvikling og lederopplæring, med mål om å etablere en sterk, tydelig og resultatorientert lederkultur


Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • erfaring med utvikling og omstilling i større organisasjoner og prosessledelse
 • erfaring med tjenesteutvikling og forbedringsarbeid som f.eks design thinking, Lean, Six sigma eller smidig metodikk
 • erfaring med prosess- og prosjektgjennomføring
 • kunnskap om og interesse for kunstig intelligens og digital transformasjon
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk


Personlige egenskaper vi ønsker at du har

 • gode kommunikasjonsevner og samarbeidsferdigheter
 • gode evner til å utforme og drive prosesser og forbedringsarbeid
 • god gjennomføringsevne, og jobber systematisk og strukturert
 • en analytisk og systematisk tilnærming, og tar helhetlige og strategiske vurderinger
 • god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig, resultat- og løsningsorientert
 • engasjement og interesse for arbeidsområdet, og ønsker å bidra til å utvikle Fredrikstad kommune
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi kan tilby

Utfordrende, lærerikt og spennende arbeid i et kreativt, engasjert og faglig kompetent arbeidsfellesskap med dynamiske og fremoverlente kollegaer
Et fagmiljø under utvikling, som du får være med å påvirke og utvikle
Et godt arbeidsmiljø med arbeidsglede og fleksibilitet
Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger Kontorplass på rådhuset, sentralt i Fredrikstad


Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.