Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Vil du bli en del av teamet vårt på innbyggerdialog?

Er du en serviceinnstilt lagspiller som trives i grensesnittet mellom innbygger, veiledning og fagmiljø? Da kan du være den vi søker til et ledig vikariat i 100 % stilling som konsulent på innbyggerdialog i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune søker nå en dynamisk og løsningsorientert konsulent for innbyggerdialog som kan være med på å forme fremtidens førstelinjetjeneste.

Som en del av et lite, men slagkraftig team på 11 personer, vil du være kommunens ansikt utad. Du får en unik mulighet til å gjøre en forskjell ved å løse innbyggernes behov fra første kontakt.

Du vil være en nøkkelspiller for å realisere virksomhetens visjon og mål, samt bidra til kontinuerlig forbedring av tjenesten. I en verden som stadig endrer seg, står du sammen med teamet i spissen for å drive og utvikle innbyggerdialogen. Med et bredt spekter av samarbeidspartnere og fagområder, vil ingen dager være like. 


Arbeidsoppgaver

 • veilede innbyggere via omnikanal og bidra til det daglige arbeidet i førstelinja på innbyggerdialog
 • bidra til strategisk problemløsning, innovasjon og nytenkning
 • bidra til god kommunikasjon utad og innad i kommunen
 • være med på å utvikle og fornye innbyggerdialog


Kvalifikasjoner

 • relevant erfaring innenfor kommunikasjon
 • praktisk erfaring fra arbeid i omnikanal, callsenter og kundereise
 • dokumenterte resultater fra målsatt arbeid og leveranse
 • dyktighet i bruk av CRM-verktøy og loggføring
 • høy IKT-kompetanse og systemforståelse
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.


I tillegg ønsker vi at du er

 • en pioner for ny teknologi som raskt tilpasser deg nye utfordringer
 • en visjonær som bidrar til å sikre innbyggernes digitale førstevalg
 • en innovatør som tør å tenke nytt og står stødig i endringsprosesser
 • en kreativ og analytisk problemløser som forenkler komplekse situasjoner.
 • en selvstendig og strukturert person med et serviceinnstilt og resultatorientert fokus.
 • en positiv og løsningsorientert person, med evnen til å arbeide i høyt tempo og levere resultater.
 
Er du den vi ser etter? Grip sjansen til å bli en del av et team som setter spor og bidrar til en bedre hverdag for innbyggerne i Fredrikstad kommune. Send inn din søknad i dag!


Vi tilbyr

 • en mulighet til å påvirke innbyggernes opplevelse av kommunen
 • en variert arbeidshverdag ved skjæringspunktet mellom innbygger, veiledning, teknologi og fag
 • å bli en del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av arbeidsplassen sin og utfører den med stort engasjement.
 • et vikariat frem til 01.10.2025 med mulighet for forlengelse

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.