Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Er du vår nye overingeniør/ fagansvarlige innenfor byggautomasjon?

Spennende stilling som fagansvarlig innenfor byggautomasjon i Fredrikstad kommune. Kommunen har en allsidig bygningsmasse på ca 500.000 m2. Her er det mulighet for stor påvirkning for å finne fremtidsrettede teknologiske løsninger for at kommunen skal kunne drifte sine bygninger en god og kostnadseffektiv måte.

 

Arbeidsoppgaver
Stillingen har overordna ansvar for automasjonsanlegg på kommunens formålsbygg . Gjennomføring av egne prosjekter deriblant anskaffelse av nytt toppsystem for felles driftskontroll. Prioritere bruk av investeringsmidler for fremtidsrettede teknologiske løsninger.

Som fagansvarlig vil du samarbeide nært med kommunens driftssentral, prosjektledere, interne rådgivere, kommunens digitaliseringsavdeling og eksterne leverandører, og bidra med råd og veiledning innenfor automasjonsfeltet for hele kommunen.
Stillingen vil være en del av et tverrfaglig miljø med høyt kompetente fagpersoner. Vi spiller hverandre gode, og deler vårt engasjement for faget vårt og ønsket om å levere gode tjenester til innbyggerne og brukerne av byggene våre.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Anskaffe og innføre nytt toppsystem for felles driftskontroll (SD-anlegg)
 • Delta i automasjonsprosjekter og prioritere bruk av investeringsmidler
 • Støtte og instruere i faglige spørsmål innenfor byggautomasjon
 • Gi faglig bistand, og legge premisser ved rammeavtaler med leverandører
 • Bidra til energieffektivisering og godt inneklima
 • Bidra med strategiske valg og føringer innenfor fagområdet.
 • Samarbeid med vår driftssentral om energioptimalisering av bygg og anlegg
 • Videreutvikle eksisterende bygningsmasse med fremtidsrettede løsninger.


Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen tekniske fag på minimum Bachelornivå innenfor byggautomasjon eller tilsvarende.
 • Minimum 3 års relevant erfaring innenfor fagfeltet automasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Førerkort klasse B

For personer med relevant erfaring, kan teknisk fagskole med fordypning innen automasjon være tilstrekkelig. Det samme gjelder personer med fagbrev, lang erfaring fra tilsvarende oppgaver og sterk interesse innenfor fagfeltet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • Erfaring med bruk av SD anlegg og energioppfølgingssystem


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Stort faglig engasjement
 • Evne til å se helhetlige løsninger
 • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver


Vi tilbyr

 • En jobb med mulighet for stor faglig utvikling der du får jobbe med smart byggteknologi.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger.

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.