Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Miljøveileder

Rød skole er en 1.-7.trinns barneskole med 400 elever og 50 ansatte. 190 barn benytter tilbudet på SFO. Skolens ledelse består av to undervisningsinspektører, SFO-leder og virksomhetsleder. Skolen ligger på Gressvik rett utenfor Fredrikstad sentrum, og i umiddelbar nærhet til fine skog- og turområder. Fergene til sentrum ligger i gangavstand fra skolen. Vi har en stor og fin skolegård som åpner opp for varierte aktiviteter. Arbeidstiden vil være mellom kl. 07.00-16.30.
Rød skole er en travel og hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skole og SFO skal være et godt, inkluderende og utviklende sted for elever og ansatte.

Hovedoppgavene til stillingen er målrettet arbeid med miljø på skolen og SFO, i tillegg til oppfølging og tilrettelegging for elever med spesielle behov. Bistå elevene i aktiviteter og være en pådriver for lek på SFO.

 

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog, vernepleier eller annen relevant høgskoleutdanning
 • Erfaring i arbeid med barn med autisme
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.

 

Personlige eganskaper

 • Du har et positivt menneskesyn og er opptatt av barns læring, utvikling, inkludering og mestring
 • Du trives i en travel hverdag og liker å jobbe med barn med spesielle behov
 • Du har kompetanse i hvordan du kan legge til rette for sosial ferdighetstrening og lek
 • Du har kompetanse i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for enkeltbarn og grupper av barn
 • Du viser fleksibilitet og er med på å finne gode løsninger
 • Du er raus, tålmodig og tolerant
 • Du er en god relasjonsbygger, og tåler fint å stå i krevende relasjoner over tid
 • Du liker å arbeide i tverrfaglig team og du kan veilede kolleger
 • Du håndterer forutsette situasjoner og blir ikke lett stresset
 • Du er selvstendig og initiativrik, ved blant annet å kunne skape spennende prosjekter for barna på SFO
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Kjennskap til lovverk

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø basert på tillit, medvirkning, engasjement og profesjonalitet.
 • Engasjerte kolleger med høy kompetanse
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglig utfordring. Du vil få mulighet til å jobbe selvstendig, i mindre team og med hele personalgruppen.
 • Tverrfaglig godt samarbeid med ulike yrkesgrupper og andre samarbeidspartnere

Andre vilkår

 • Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.