Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Barnehagelærer - 100% fast - Kjølstad barnehage

Kjølstad barnehage er en kommunal barnehage som ligger midt mellom Torp og Sellebakk. Barnehagen har flotte, grønne uteområder. Vi har kort vei til skog og gode bussforbindelser rett utenfor døra. Det er totalt 61 barn i barnehagen fordelt på 4 avdelinger. Barnas kulturbakgrunn representerer hele verden og vi har et stort fokus på mangfold og samhold på tvert av ulike kulturer.


Et trygt og nært samarbeid med foreldrene er vår byggestein. Det å skape trygghet og gode relasjoner mellom barnehage og foreldre er en forutsetning for god inkludering og tidlig innsats.


Vår visjon: Kjølstad barnehage – barnas barnehage- der barna i størst mulig grad får prege sin egen hverdag.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide i samsvar med gjeldende lovverk, rammeplan, politiske vedtak og bestemmelser
 • Ansvar for selvstendig planlegging og dokumentasjon av pedagogisk arbeid i samarbeid med pedagogisk leder
 • Være faglig oppdatert og bruke rammeplanen aktivt i arbeidet
 • Medansvar for å veilede, inspirere og motivere øvrig personale
 • Være en aktiv pådriver for endrings- og utviklingsarbeid i vår barnehage
 • Være en aktiv bidragsyter for et positivt personalsamarbeid
 • Delaktig og sikre et godt samarbeid med barnehagens foresatte, tverrfaglige instanser, ledelsen og det øvrige personalet
 • Være forpliktet til å jobbe etter lærerprofesjonens etiske plattform
 • Stedfortreder for pedagogisk leder på avdelingen ved behov


Kvalifikasjoner

 • Godkjent bachelor utdanning som barnehagelærer - tilsvarende 180 studiepoeng.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • God IT forståelse og kompetanse - kunne bidra med å utvikle den digitale pedagogiske praksisen i barnehagen
 • Erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid

 

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og nytenkende
 • Pådriver for endrings- og utviklingsarbeid
 • Evne til å strukturere eget og andres arbeid slik at oppgaver blir gjennomført
 • Være en aktiv deltager i vår personalgruppe
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Være reflektert og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være en varm, tydelig og selvstendig rollemodell med evne til helhetlig tenking
 • Kunne samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Inkluderende holdning til barn og voksne.
 • Vise toleranse og være imøtekommende for barnehagens mangfold
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Kapasitet og engasjement til å jobbe med barn fra 1-6 år
 • Opptatt av fysisk aktivitet, natur og friluftsliv

 

Vi tilbyr

 • En spennende barnehage med et stort mangfold
 • Gode kolleger som har lang erfaring, høy kompetanse og gir faglig støtte.
 • Et positivt arbeidsmiljø der vi vil hverandre godt og har stor endringsvilje
 • Gode lokaler og et flott uteområde

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Politi / Tuberkulose attest:
Politiattest ikke eldre enn 3 md. må fremlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn. Tuberkulose-attest i henhold til forskrifter.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.