Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Helgstilling

Vi ser etter deg som er engasjert, motivert og har interesse for å øke kompetanse din!

Vi søker deg som er sykepleierstudent, vernepleierstudent eller helsefagarbeiderstudent. Er du under annen relevant helsefaglig utdanning, er du også velkommen til å søke!

Å jobbe i hjemmesykepleien er noe helt spesielt og du blir kjent med kommunen og innbyggerne våre på en unik måte. I hjemmesykepleien gir vi helsetjenester til pasientene i deres hjem.

Fredrikstad kommune sine verdier er forkortet MERK, Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent, og vi søker deg som er nettopp det! I hjemmesykepleien møter du pasienter i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulike diagnoser og oppfølgingsbehov. Vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos pasientene. Vi har stort fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning og alle tjenester skal ha utgangspunkt i det. Vi har tro på at kvalitet i tjenesten skapes med faglig fokus, tverrfaglig samarbeid og gjennom et godt inkluderende arbeidsmiljø.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer og iverksetter tiltak og dokumenterer.


Kvalifikasjonskrav

 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.
 • Student under utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra pasientrettet arbeid.


Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av din kunnskap og søker ny kunnskap.
Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du

 • Varierte arbeidsoppgaver og mange nye læresituasjoner.
 • Trivelig, inkluderende og godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer.
 • Opplæring etter kompetanse og behov.
 • Være med å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.
 • Gunstig treningstilbud ved de største treningssentrene i byen.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.


Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet ”Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser”, skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.