Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Lærer med spes.ped.kompetanse, 100% fast stilling - Manstad skole

Manstad skole er en barneskole med 380 elever og 45 ansatte. Skolen er beliggende i Onsøy ca 15 km vest for Fredrikstad sentrum. Vi har både kyst, idrettsanlegg og flotte turområder nær skolen.

 

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være ordinær opplæring i klasse/basisgruppe og spesialundervisning. Undervisningsfag blir vurdert ut fra gjeldende behov og søkers kompetanse. Vi ønsker oss en fleksibel og løsningsorientert medarbeider.

 

Kvalifikasjoner

 • pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning som følger av forskrift i opplæringsloven
 • relevant utdanning i minst to undervisningsfag, hvorav et av fagene er enten norsk, matematikk eller engelsk
 • spesialpedagogisk kompetanse for å ivareta spesialundervisning innenfor skolens rammer
 • være villig til å påta deg funksjoner, som f. eks. kontaktlærer, ITO-koordinator
 • god IKT-kompetanse og kan bruke IKT som et naturlig verktøy i undervisningen


Personlige egenskaper
Vi ønsker en lærer som:

 • er en tydelig og støttende klasseleder
 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og relasjonskompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • er tydelig voksen, løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • er fleksibel, inkluderende og har gode samarbeidsevner
 • er positiv til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, kjønn m.v.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.


Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, profesjonalitet og ansvarlighet
 • en skole i utvikling
 • engasjerte kollegaer med god kompetanse og godt humør
 • videreutdanning innenfor prioriterte områder, jfr. ”Kompetanse for kvalitet”


Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Politi / Tuberkulose attest: Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.