Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Helsefagarbeider - 100 % - vikariat

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme, lengst mulig. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr, gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. Hverdagsmestring og brukermedvirkning står i fokus og alle tjenester tar utgangspunkt i dette.

Vi jobber aktivt og strukturert med å ruste tjenestene våre for fremtiden.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.

Vi er organisert i 3 team som ledes av hver sin avdelingssykepleier, i henholdsvis to fagteam og et sykepleieteam.

Arbeidstidsordning
Todelt turnus med 7,5 timers vakter hver tredje helg eller arbeid hver 4. helg med langvakter (12,5 timer). Ønskeplan gir mulighet for medvirkning i egen turnus.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter.
 • Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer.
 • Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Du bidrar til at teamet og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.


Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra hjemmesykepleien.
 • Gode digitale kunnskaper og kjennskap til fagprogrammet Gerica.


Personlige egenskaper

 • Har evne til å tenke helhetlig, har fokus på løsninger og kan jobbe systematisk i et hektisk miljø.
 • Ser muligheter og har interesse for logistikk.
 • Er engasjert, fleksibel og jobber strukturert.
 • Trives med ansvar og gjennom samarbeid gjør sine kollegaer gode.
 • Ser pasientens evne og mulighet til hverdagsmestring og ser pårørende som en ressurs.
 • Er faglig trygg, lærevillig og tar tak der det trengs.
 • Har høy grad av stabilitet og kontinuitet.
 • Har god relasjonskompetanse og evne til faglig refleksjon.
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du

 • Tilstedeværende og positive ledere.
 • Være en del av et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Brukt bredden av din fagkunnskap, og du får følge pasientene over en lengre periode, med ulike sykdomsforløp, diagnoser og pleie- og omsorgsbehov.
 • God lederstøtte og egen fadderordning.
 • Opplæring etter behov.
 • Mulighet for fire ukers sammenhengende sommerferie.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.
 • For tiden gratis parkering.
 • Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingavtaler for el-sykkel.

Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet ”Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser”, skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.