Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Fysioterapeut 100 % fast

Om stillingen

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive, psykiske- og/eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestringstjenester, rehabiliteringstjenester og mestrings- og aktivitetstiltak.

I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og at tiltak evalueres systematisk. Tjenestene som gis skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.

Denne stillingen er tilknyttet virksomhet Livsmestring rehabilitering, herunder avdeling Ergo- og fysioterapi voksne. Virksomheten er delt inn i tre avdelinger; avdeling Tverrfaglig rehabilitering, avdeling Rask psykisk helse og avdeling Ergo- og fysioterapi voksne. Alle tre avdelinger jobber med tiltak som er helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende. Tiltakene gis både i grupper og individuelt.


Avdeling ergo- og fysioterapi voksne har ledig en 100 % fast fysioterapistilling med arbeidsoppgaver som er rettet mot voksne; hjemmeboende og i institusjon. Avdelingen består av ergo- og fysioterapeuter som jobber med brukere over 18 år. Tjenestetilbudet har som mål å bevare eller bedre brukernes funksjonsevne, deltakelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring.

Stillingen er ledig fra 01.10.2024

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, vurdere og stimulere til å mestre aktiviteter i dagliglivet
 • Veilede og igangsette behandlingstiltak med mål om å øke funksjon og fremme aktivitet og egenmestring
 • Utvikling og gjennomføring av gruppetrening og aktiviteter


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Vandelsattest jf. Helsepersonell loven
 • Førerkort klasse B

Vi vektlegger:

 • Kompetanse og erfaring innen nevrologi, ortopedi og geriatri
 • Kompetanse og erfaring med gruppetrening
 • Kompetanse og erfaring med forebyggende arbeid
 • Kompetanse og erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring innen tverrfaglig samarbeid
 • Kompetanse innen veiledning og kommunikasjon
 • Personlig egnethet


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og har stor evne til omstilling
 • Har en god evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vektlegger faglig oppdatering


Vi tilbyr

 • Et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø med gode og inkluderende kollegaer
 • En tjeneste i utvikling med mulighet for interne og eksterne kurs
 • Gode pensjonsordninger i KLP


Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.