Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Helgstillinger

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme, lengst mulig. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr, gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. Hverdagsmestring og brukermedvirkning står i fokus og alle tjenester tar utgangspunkt i dette.

Vi jobber aktivt og strukturert med å ruste tjenestene våre for fremtiden.
 
Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.

Vi er organisert i 3 team som ledes av hver sin avdelingssykepleier, i henholdsvis to fagteam og et sykepleieteam.

 

Arbeidsoppgaver
Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter.
Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
Du kartlegger pleiebehov, prioriterer og iverksetter tiltak og dokumenterer.


Kvalifikasjonskrav

  • Førerkort klasse B.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.
  • Student under utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra pasientrettet arbeid


Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av din kunnskap og søker ny kunnskap.
Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du

  • Varierte arbeidsoppgaver og mange nye læresituasjoner.
  • Trivelig, inkluderende og godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer.
  • Opplæring etter kompetanse og behov.
  • Være med å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.
  • Gunstig treningstilbud ved de største treningssentrene i byen.
  • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.


Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet ”Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser”, skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.