Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Miljøveileder

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene til stillingen er oppfølging og tilrettelegging for elever med spesielle behov.

 

Kvalifikasjoner

 • Vernepleier eller annen relevant høgskoleutdanning
 • Erfaring i arbeid med barn med autisme og ADHD
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Du har et positivt menneskesyn og er opptatt av barns læring, utvikling og mestring
 • Du trives i en travel hverdag og liker å jobbe med barn med store hjelpebehov 
 • Du har kompetanse i hvordan du kan legge til rette for sosial ferdighetstrening
 • Du er fleksibel, har gode samarbeidsevner og er med på å finne gode løsninger
 • Du er raus, tålmodig og tolerant
 • Du er en god relasjonsbygger, og tåler fint å stå i krevende relasjoner over tid
 • Du håndterer uforutsette situasjoner og blir ikke lett stresset
 • Du er en tydelig voksen, er selvstendig og kan ta initiativ
 • Du bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Kjennskap til opplæringsloven 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer med høy kompetanse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø basert på tillit, medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer i et inkluderende personale

 

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.