Norsk Sykepleierforbund

Er du vår nye økonomisjef?

Som økonomisjef hos oss vil du lede økonomiavdelingen, med overordnet ansvar for virksomhets- og økonomistyring, regnskap og rapportering. Du vil jobbe med å videreutvikle organisasjonens virksomhetsstyring, driftsoppfølging og økonomistyring, herunder også våre systemer, verktøy og arbeidsmetodikk. Du vil få en sentral rolle i operasjonaliseringen av NSFs strategi og organisasjonens overordnede målsetninger. Du har personalansvar for 12 personer, blir en del av generalsekretærens ledergruppe og rapporterer til denne.


Hvem ser vi etter:

Vi ser etter deg med høyere utdanning på master nivå innen økonomi og ledelse og dokumenterte gode resultater fra tilsvarende rolle. Videre har du erfaring innen regnskap-, økonomi- og virksomhetsstyring. Erfaring med utviklingsarbeid, teknologi, prosjektarbeid og strategi vil sammen med erfaring fra politiske organisasjoner også være et fortrinn. Du bør ha solid erfaring med personalledelse og ser det som en viktig suksessfaktor å motivere og utvikle laget ditt.

Du har sterke analytiske ferdigheter, gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide på tvers av avdelinger. Vi søker en leder med fokus på å utvikle samtidig som du ikke mister fokus på detaljene og totaloversikten. Vi ønsker oss en økonomisjef som også kan stå i stormen med god integritet når det kreves.

Du har høy etisk standard og godt humør, og ikke minst er du flink til å gjøre andre gode og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Oppgavene og problemstillingene som treffer økonomisjefen kan være komplekse, personlig egnethet vil derfor bli vektlagt.

 

Om oss:  

Du vil bli del av en engasjert administrativ ledergruppe som samarbeider både med ansatte og politisk valgte. Du vil ha gode muligheter til å være med å påvirke og videreutvikle økonomifunksjonen hvor du også vil få mulighet til å bygge verdifull erfaring og kompetanse.

Som ansatt i NSF har du også:

  • tariffavtale
  • konkurransedyktig lønn etter avtale
  • pensjonsavtale i KLP
  • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
  • kantineavtale og gode velferdsordninger
  • hyggelige lokaler i kvadraturen i Oslo sentrum

   

Hvis du tenker at denne rollen vil gi deg en meningsfylt arbeidshverdag, er dette din mulighet! Ta gjerne kontakt med generalsekretær Rune Hallingstad, telefon 413 07 259 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeløsning. Vi ser frem til å høre fra deg!


Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.