Velle barnehager

Velle Gruppen AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskaper Velle Olaløkka barnehage AS, Velle Sigridløkka barnehage AS, Velle Kjeldås barnehage AS, Velle Træleborg barnehage AS, Velle Utvikling AS, Velle Utdanning AS og Velle Eiendom AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold og Telemark i samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og opplæringsinstitusjoner. Les mer om oss på www.velle.no

Velle sine barnehager er en del av Velle Gruppen AS med fire privateide barnehager i Vestfold og Telemark. Disse ligger i Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand kommune. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning er en sentral del av barnehagenes oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.

Vi søker assistent/fagarbeider til faste stillinger i Velle Kjeldås barnehage

Vi har for tiden to ledige stillinger som assistent/fagarbeiderVil du være med på laget vårt? 

Kjeldås barnehage består av seks avdelinger, og ligger nord i Sande i Holmestrand kommune, med enkel adkomst fra E-18 og med bussforbindelse til Sande- og Drammen sentrum. Vi ligger landlig til, har mange turområder i umiddelbar nærhet, skole og skogen som nærmeste nabo. 

Vi ser mulighetene i mangfoldet av barn, familier og personalet. Vårt fundament er at alle skal bli sett og hørt, og å få mulighet til å medvirke, delta og utvikle seg i vårt fellesskap. Vi er én barnehage, som sammen jobber for at alle skal oppleve trivsel, tilhørighet og utvikling. Våre satsingsområder er livsmestring og språklig mangfold. Du kan lese mer om barnehagen www.velle.no  
 

Stillingsinformasjon:  
Stillingen er ledig fra 01.08.24
Aktuelle søkere vil innkalles fortløpende til intervju

Arbeidsoppgaver  

 • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt, inkluderende og utfordrende lekemiljø, og legger til rette for lek, utforskning, undring og læring  
 • Du er medansvarlig for systematisk faglig og pedagogisk drift sammen med pedagogisk leder 
 • Du evner å se hele barnehagen som en felles pedagogisk arena, hvor hvert enkelt barn har en betydningsfull plass 
 • Du reflekterer over egen og andres praksis, og er bidragsyter inn i barnehagens utviklings- og læringsmiljø  
 • I samarbeid med barnehagens pedagogiske team og personale skal du sørge for at Lov om barnehager, rammeplanen og årsplanen oppfylles  
 • Du bidrar til et godt miljø ved å være positiv, strukturert, tydelig og varm 
 • Du har ansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre, samt kunne veilede øvrig personell på avdelingen ved behov  

Kvalifikasjoner  

 • Vi søker deg som er engasjert, entusiastisk og tilstedeværende.
 • Du er autoritativ (varm og tydelig) i lederstil i møte med barn og andre ansatte.  
 • Du samarbeider godt med dine medarbeidere, og vil det beste for barnehagen.

Hos oss vil du være en del av vårt gode arbeidsmiljø, hvor ansatte drar lasset sammen til det beste for hele barnehagen

Vi tilbyr  

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø 
 • Et lærende miljø, hvor vekt på både personlig utvikling hos den enkelte og som personalgruppe er sentralt  
 • Faglig utvikling gjennom felles kompetansehevingsprogram for kommunale og ikke- kommunale barnehager i Holmestrand kommune  
 • En barnehage som jobber systematisk og helhetlig med et inkluderende fellesskap, og som vektlegger en praksis der alle barn, er alles ansvar 

 

Politiattest skal ikke vedlegges søknad, men må fremvises ved tiltredelse. 
    

Spørsmål i forbindelse med stillingen, ta kontakt med styrer Kari Mette Neffati,  

tlf. 48 12 27 45 eller e-post: Kari.Neffati@velle.no