Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Konsulent

Praktisk bistand ligger under virksomhet Mat/Vaskeri og Praktisk bistand. Avdeling Praktisk bistand har arbeidssted i samme bygg som Fjeldberg sykehjem, og det er tilsatt ca. 50 ansatte fordelt på ca. 32 årsverk. På kontoret er det en avdelingsleder samt 3 konsulenter i deltidsstillinger. Vi har fra 01.08.2024 ledig 50 % stilling som konsulent, med mulighet for økt stillingsstørrelse på sikt.

Arbeidet vil være på dagtid i 37,5 timers arbeidsuke, og arbeidsdager vil bli bestemt i samarbeid med avdelingsleder.


Arbeidsoppgaver

Praktisk bistand har ansvar for ca. 1.100 brukere i hele Fredrikstad kommune Arbeidet vil være registrering av tjenester og opprette tiltak i Gerica etter vedtak fra Tildelingskontoret.

Arbeidsoppgaver vil bestå av:

  • Utarbeide/vedlikeholde arbeidslister
  • Daglig kontakt med brukere, Tildelingskontor og hjemmehjelpere
  • Innleie av vikarer gjennom GAT ved fravær og ferie
  • Øvrige merkantile oppgaver i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

Du som tilsettes , må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier eller fagbrev i kontorfaget. Erfaring fra kontorarbeid kan kompensere for manglende formell kompetanse

Du som tilsettes  må være fleksibel, effektiv og jobbe selvstendig. Du må også være tydelig og ryddig og kunne jobbe i høyt tempo. 

Gode IT-kunnskaper


Personlige egenskaper

Du som søker er positiv og løsningsorientert, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. 

Det vil det legges stor vekt på personlig egenskaper ved tilsetting.


Vi tilbyr
 

  • en spennende og interessant arbeidsplass med varierte og utfordrende oppgaver
  • Samarbeid med erfarende og dyktige kollegaer
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som konsulent i hht. Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. 


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.