Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Vernepleier i 100% vikariat- Arbeid/aktivitetstilbud

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. I Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon.  

Livsmestring Syd/Vest gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Virksomheten består av avdelinger med bo- og arbeid/aktivitetstiltak på Kråkerøy, Ambjørnrød, sentrum og Gressvik.  Det ledige vikariatet er tilknyttet et arbeid- og aktivitetssenter som er fordelt på to adresser en i sentrum og en ved Isegran på Kråkerøy. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med engasjerte og hyggelige medarbeidere som er opptatt av å skape et godt tilbud med meningsfylt innhold. Vi arbeider turnus hver 3. helg

Menn oppfordres til å søke med tanke på brukergruppas og ansattes  sammensetning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens visjoner, mål og planer
 • Oppfølgingsansvar/primærkontakt for tjenestemottagere
 • Kartlegge behov, utarbeide mål og tiltaksplaner
 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ifht tjenestemottagere
 • Delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre berørte parter
 • Ivareta en godt arbeidsmiljø
 • Faglig ansvar
 • Ansvarsvakter
 • Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon


Kvalifikasjonskrav

 • Du har norsk autorisasjon som Vernepleier. Annen relevant utdanning på bachelornivå eller autoriserte helsefagarbeidere kan vurderes. Studenter som er ferdig sommer 2024 tas med i vurderingen.
 • Du har erfaring fra arbeid med med mennesker med utviklingshemming
 • Du har kunnskap og erfaring med atferd som utfordrer
 • Du har førerkort kl.B (og kan kjøre 9 seters buss)
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges.


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du er positiv, løsningsorientert og fleksibel
 • Du har et bevisst forhold til å være rollemodell
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig og ta vernepleierfaglige avgjørelser
 • Du har erfaring eller kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon
 • Du har gode datakunnskaper og kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du har gode samarbeidsevner og er en god relasjonsbygger

 

Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass med engasjerte og hyggelige medarbeidere som er opptatt av å skape et godt tilbud med meningsfylt innhold.
Gode pensjonsordninger i KLP

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse. Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.