Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Sykepleiere

Ønsker du å jobbe i helt nye lokaler, hvor det er godt tilrettelagt med teknologiske løsninger og hvor du fortsatt kan være med å forme både rutiner og kultur? Vi søker deg som er modig, engasjert i faget og arbeidsmiljø, romslig og kompetent. Vi søker både nyutdannede sykepleiere og de med lang erfaring innen yrket.

Helseparken har 80 korttidsplasser og 40 langtidsplasser fordelt på 5 avdelinger, hver avdeling har 24 sengeplasser.

Stillingene er ledig etter nærmere avtale.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge sykepleiebehov, prioritere, iverksette sykepleietiltak og dokumentere.
 • Utføre sykepleieprosedyrer og administrere legemidler.
 • Bidra til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
 • Bidra til at avdelingen og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Studenter som er i ferd med å fullføre sykepleiestudiet, men som ikke har avlagt eksamen, kan søke.

Personlige egenskaper
MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
KOMPETENT, deler av sin kunnskap og søker ny kunnskap.
Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et nytt og moderne sykehjem/korttidssenter.
 • Mulighet for fire ukers ferie i sommerferieperioden.
 • Lønn utover tarifflønn.
 • Kompetanselønn ved etterutdanning.
 • Gode velferdsordninger.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP.
 • Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag og gunstige treningstilbud ved utvalgte treningssentre.
 • Leasingavtale på el-sykkel.


Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser, praksis og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer
som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må fremlegges.

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.