Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Fagutviklingssykepleier 100 %

Glemmen sykehjem avdeling Fredly/Regnbuen har ledig 100 % fagutviklingssykepleierstilling. Stilingen er i 2 delt turnus, med arbeid hver 4. helg. Avdeling Fredly/Regnbuen er en somatisk langtidsavdeling med 27 beboere.
Glemmen sykehjem ligger sentralt til, med gode kollektive transportmuligheter. Sykehjemmet har en flott opparbeidet sansehage med paviljong og drivhus.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for at det gjennomføres intern undervisning for personalet i avdelingen
 • Ha medansvar for å utvikle et arbeidsmiljø som ivaretar læring og fagligutvikling
 • Bidra til at pasienten i avdelingen får god helhetlig pleie
 • Være sentral i samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Stedfortrederfunksjon for avdelingssykepleier
 • Utvikle og oppdatere dokumentasjon. Sørge for at tiltaksplaner og IPLOS/ADL holdes oppdatert i samarbeid med pasientens primær kontakt
 • Delta i direkte sykepleie til beboerne, men får avsatt tid til arbeid med fagutvikling


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Evne til å motivere og formidle kunnskap på en god måte til dine kollegaer
 • Engasjement for fagutvikling og forbedringsarbeid
 • Kunne planlegge og jobbe systematisk med dine arbeidsoppgaver
 • Kunne kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper

 

Personlige egenskaper
Vi ser etter en kollega som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
Vi søker etter deg som er endringsvillig, fleksibel, løsningsorientert og handlekraftig.
Du har godt humør og møter dine kollegaer med respekt og vilje til å gjøre dine kollegaer gode.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en nytenkende og løsningsorientert etat/virksomhet
 • Faglig oppdatering via fagmøter/internundervisning og e-læringskurs
 • Et tverrfaglig samarbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP
 • Gode leasingavtaler på EL-sykkel
 • Rabatt på utvalgte treningssentre


Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.