Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.
Besøk gjerne www.ecura.no for å bli bedre kjent med oss.

Ecura søker tilkallingsvikarer region Viken Vest

Hei, og velkommen til det som kan bli ditt første møte med din neste arbeidsgiver.

Ecura Bo og Habilitering AS er et selskap hvor vi tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer (psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser) og avlastningstjenester til barn og unge.


Vil du jobbe som tilkallingsvikar - kanskje mer på sikt? Da ønsker vi å høre fra deg!

Vi søker nå etter tilkallingsvikarer. I region Viken Vest har vi vår virksomhet i Asker, Bærum, Lier og Heggedal. 

Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helhet, forutsigbarhet og trygge rammer.  Vi setter våre mål etter verdiene vi har (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.

 Vi har som mål å være en ledende aktør, og er som eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø).

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø


Vi har:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus, dag og kveld vakter, nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager


Vi er:

 • En stødig aktør i stadig utvikling
 • Stolte av det vi gjør og over de som er hos oss
 • Glad i verdiene våre

 
Vi ser etter deg som:

 • Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell


Du har:

 • Førerkort til bil
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse
 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner


Du er:

 • Fleksibel og Endringsorientert
 • Omsorgsfull (Cura), raus og har godt humør
 • Opptatt av Utvikling for deg selv og andre
 • Bevisst på hva Respekt betyr
 • I stand til å ta Ansvar og har gode refleksjonsevner


Personlig egnethet vektlegges.

Oppsummert er det altså en fordel om du har noe erfaring. Vi er rause i møte med andre mennesker, for eksempel de som søker jobb hos oss. Samtidig trenger vi å finne ut om vi kan ha bruk for hverandre. Vi ønsker oss ansatte som bidrar med engasjement og som tåler at vi samarbeider og diskuterer for å finne gode løsninger.

Alle som jobber hos oss må ha tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

I søknaden sier du litt om hvem du er og hva du kan gjøre for oss. Gjerne også litt om hvilke forventninger du har, tilgjengelighet og kanskje en litt morsom vri på det hele?

Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Boligleder: Roger Navarsete, Tlf. 938 45 723 E-post: roger.navarsete@ecura.no

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vurderes fortløpende.