Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med?

Jobber fra Norad

Vi ønsker oss 1-2 fullstack-produktutviklere som vil være med å bidra til innovasjon og en verden uten fattigdom

business_center Fullstack-produktutvikler
location_on Oslo
list_alt IT / Telekommunikasjon / Internett
41 dager igjen

Tjenestedesigner

business_center Tjenestedesigner
location_on Oslo
list_alt Forretningsutvikling
34 dager igjen