Napier AS

Vi vokser og trenger stadig nye, flinke folk på laget!

Napier AS har 71 ansatte, og drifter fire båter og en administrasjon. Selskapet er i vekst og har i de siste årene overtatt tre nybygg, og rederiet har klare planer for videre ekspansjon. Våre fartøy opererer langs hele Norskekysten, fra Agder i sør til Bodø i nord.

Vi vil fortsette å skape verdier for våre kunder, og bidra til at laks og ørret er produkter som leder an innenfor dyrevelferd og miljø.

Napier betjener oppdrettere som har behov for bærekraftig og lønnsom transport av oppdrettsfisk med høy fiskevelferd, fra merd til slakteri. Vi har gjennom kunnskap og erfaring utviklet innovative, banebrytende løsninger og bygd opp en flåte på grunnlag av det og en organisasjon for å operere den.

Er du skipper, styrmann, matros, maskinist eller kokekyndig?
Legg inn en åpen søknad da vel! Kanskje akkurat DU blir en del av vårt flotte team.