Velle barnehager

Velle Gruppen AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskaper Velle Olaløkka barnehage AS, Velle Sigridløkka barnehage AS, Velle Kjeldås barnehage AS, Velle Træleborg barnehage AS, Velle Utvikling AS, Velle Utdanning AS og Velle Eiendom AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold og Telemark i samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og opplæringsinstitusjoner. Les mer om oss på www.velle.no

Velle sine barnehager er en del av Velle Gruppen AS med fire privateide barnehager i Vestfold og Telemark. Disse ligger i Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand kommune. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning er en sentral del av barnehagenes oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.

Velle Gruppen AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskaper Velle Olaløkka barnehage AS, Velle Sigridløkka barnehage AS, Velle Kjeldås barnehage AS, Velle Træleborg barnehage AS, Velle Utvikling AS, Velle Utdanning AS og Velle Eiendom AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold og Telemark i samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og opplæringsinstitusjoner. Les mer om oss på www.velle.no

Velle sine barnehager er en del av Velle Gruppen AS med fire privateide barnehager i Vestfold og Telemark. Disse ligger i Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand kommune. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning er en sentral del av barnehagenes oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.


Vellebarnehagene AS er fire privateide barnehager i Vestfold- Olaløkka i Stokke sentrum, Sigridløkka på Vear, Træleborg i Tønsberg sentrum og Kjeldås Barnehage i Sande. Vår målsetning er at alle skal gis like muligheter til en meningsfull hverdag preget av omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring.

Barnehagene er i hovedsak bemannet med fast ansatte bestående av pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Det er også jobbsøkere tilknyttet barnehagene som er hos oss i kortere eller lengre perioder, der noen også får utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Du er alltid hjertelig velkommen til å vise din interesse ved å fylle ut en åpen søknad. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at alle søknader oppbevares som aktive søkere hos oss i 6 måneder.

Jobber fra Velle barnehager

Vi trenger barnehagelærer til sykevikariat i Velle Olaløkka barnehage

business_center Barnehagelærer
location_on Vestfold, Sandefjord
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
1 dager igjen

Vi søker assistent/fagarbeider til faste stillinger i Velle Kjeldås barnehage

business_center Fagarbeider/Assistent
location_on Vestfold, Holmestrand
list_alt Barnehage,Førskole og SFO
0 dager igjen